Log in
Welkom
   

Welkom

Welkom op de website van Hospice Enschede.

Een bijna-thuis-huis
Hospice Enschede is een kleinschalig “Bijna-Thuis-Huis”. Dit betekent dat we intieme huisvesting aanbieden. Zowel de verzorging als begeleiding gebeurt hier zoals men dat thuis gewend is. Wij proberen de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze bewoners. De eigen huisarts geeft de medische begeleiding en de verpleging wordt gedaan door de thuiszorg. In het Hospice Enschede zijn de hele dag geschoolde vrijwilligers actief. Zij bieden hulp en ondersteuning. ‘s Nachts is er een professional aanwezig.
Een gastvrij huis waar aandacht, zorg en nabijheid heel vanzelfsprekend zijn. Onze bewoners brengen in een huiselijke omgeving, door goede zorg omringd, hun allerlaatste levensfase door. In deze belangrijke periode staan hun wensen en die van hun naasten centraal bij de begeleiding naar het sterven. Soms is het niet mogelijk om thuis te sterven. De zorg is bijvoorbeeld te veel voor de partner of de omstandigheden zijn er niet naar. Toch willen mensen in hun laatste levensperiode graag in een veilige en rustige omgeving afscheid nemen van het leven en van hun dierbaren. In deze situatie biedt het hospice terminaal zieken een huiselijke omgeving met palliatieve zorg en persoonlijke ondersteuning. Wij streven ernaar, om de laatste levensfase van onze bewoners zo leefbaar en waardig mogelijk de laten verlopen.

Zowel de vrijwilligers als ook de thuiszorgmedewerkers hebben én tonen respect voor de identiteit en levensopvatting van iedere bewoner. Ook staat de eigenheid van elke bewoner centraal, een waarborg voor een waardige en goed begeleide laatste levensfase. Hospice Enschede biedt de zorg vanuit een algemene grondslag en is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Bewoners mogen hun kamer de sfeer meegeven waarin zij zich thuis voelen. Ook hanteert het hospice flexibele tijden voor wat betreft maaltijden, verzorging en bezoek. Hierin volgen we zoveel mogelijk het levensritme van de bewoner. Er zijn geen vaste bezoektijden, huisdieren zijn welkom en familie en vrienden kunnen meehelpen met de verzorging.
We bieden elke bewoner en de naasten begeleiding bij de vragen en ongemakken die het sterven met zich meebrengt. Vanuit onze betrokkenheid en warmte en met oog en oor voor geborgenheid als uitgangspunt zorgen we samen voor een waardige laatste levensfase. Juist in deze fase is het heel belangrijk dat de bewoners zoveel en zo lang mogelijk zichzelf kunnen zijn te midden van dierbaren. Er is veel aandacht voor de eigen regie van onze bewoners.
 
  Het Bijvank 155  |  7544 DB Enschede  |  tel. 053 - 475 30 40  |  fax. 053 - 475 30 41  |  E-mail: info@hospice-enschede.nl