Welkom

Stichting Exploitatie Hospice Enschede
Welkom in het Hospice Enschede. Een gastvrij huis waar aandacht, zorg en nabijheid heel vanzelfsprekend zijn. Onze bewoners brengen in een huiselijke omgeving, door goede zorg omringd, hun laatste levensfase door. In deze belangrijke periode staan hun wensen en die van hun naasten centraal bij de zorgverlening. Soms is het niet mogelijk om thuis te sterven. De zorg is bijvoorbeeld te veel voor de partner of de omstandigheden zijn er niet naar. Toch willen mensen in hun laatste levensperiode graag in een veilige en rustige omgeving afscheid nemen van hun dierbaren. In deze situatie biedt het hospice terminaal zieken een huiselijke omgeving met palliatieve zorg en persoonlijke ondersteuning. De Stichting Exploitatie Hospice Enschede heeft een ANBI/erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Doel
Het doel van de Stichting Exploitatie Hospice Enschede is het exploiteren van een hospice en het bieden van professionele hulp, gastvrijheid en verzorging aan mensen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden en zich op het sterven moeten voorbereiden. Het ondersteunen en aanvullen van bestaande mogelijkheden van zorg in de eigen thuissituatie van mensen in de laaste fase van hun leven, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt. De Stichting tracht dit doel te bereiken door werving van vrijwilligers, het al dan niet initiëren en uitvoeren van zorgvernieuwende projecten in samenwerking met derden, het in eigendom verwerven en/of huren van medische en/of zorgondersteunende apparatuur alsmede de werving van subsidies en specifieke fondsen.

Jaarverantwoording 2010-2011-2012
Inzake het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen wij u naar de bijgevoegde Jaarverantwoording.
Klik hier om de Jaarverantwoording 2010-2011-2012 te downloaden    

Beloningsbeleid
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst, derhalve is er geen beloningsbeleid.  

Namen Bestuurder(s)
Hoofd Hospice is mevrouw G.M.J. van Gils, MA.                                

Bestuurssamenstelling (per 31-12-2012)
-          Dhr. L.C. Kreb, voorzitter
-          Dhr. A. Kat, secretaris
-          Dhr. S.H.A. Dijkers, penningmeester
-          Mevr. J.T. Pol-Mooiweer
-          Dhr. J.D. Maurer
-          Dhr. E. Kummer